[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 19:00
Boss Vàng Server 2,3 20:00
Rồng đỏ Server 2,3 20:00
Binh đoàn pháp sư Server 2,3 20:00
Huyết Lâu Server 2,3 21:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 22:30
Sự kiện mùa hè Server 2,3 23:30
Hỗn Nguyên Lâu Server 2,3 03:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Thiên Sứ!